aelf (ELF)

Vad är ælf?

aelf – eller mer korrekt ælf – är ett självutvecklande decentraliserat beräkningsnätverk byggt specifikt för molnapplikationer. ælf har skapat ett mycket effektivt multikedjigt och parallellt beräknande databehandlingssystem med självutvecklande styrning för blockkedjan. Teknologin för med sig tre distinkta innovationer till blockkedjan: skalbara noder på datakluster, resursisolering för smarta kontrakt med en dedikerad kedja per smart kontrakt och rösträtt baserat på innehav av tokens.

ELF symbolen, ELF token används för att betala resursavgifter i systemet, såsom beställning av nya smarta kontrakt, drift av smarta kontrakt och uppgradering av system (transaktionsavgifter, dataöverföringskostnader och kedjeöverföringskostnader). ELF token ger också sina innehavare en inbakad rösträtt som används för omröstningar vid viktiga beslut, till exempel för val av specifika brytningsnoder, introduktion av nya funktioner till systemet och andra viktiga beslutspunkter.

Länkar

Så köper du ælf

Handelsplatser

ælf är alltså ett beräkningsnätverk som är både decentraliserat och till viss mån självlärande. ælf teknologin dansar någonstans på gränsen mellan AI och Big Data och kombinerar dessa två teknologier med blockkedjan. Fokus för teknologin är en utökning av funktioner för smarta kontrakt.

Det revolutionerande och häftiga med ælf i vår mening är att de tagit fram ett unikt sätt att jobba med smarta kontrakt: total isolering av varje kontrakt från huvudkedjan genom att allokera en komplett, privat och egen kedja till vart och varenda smart kontrakt. Detta öppnar upp nya spännande möjligheter, dimensioner av säkerhet och kraft i databehandling på blockkedjan.

aelf forum

Comments (No)

Leave a Reply