dadi (DADI)

Vad är dadi?

dadi är en decentraliserad plattform som är gjord för att ersätta dagens centraliserade molntjänster. dadi erbjuder moln-liknande tjänster till företag i form av beräkningskraft, databaser, leverans av innehåll och tjänster, intranät och annan funktionalitet som är typisk för molntjänster. Med dadi finns det ingen enskild auktoritet som reglerar dessa molntjänster, utan hela plattformen är decentraliserad, distribuerad och självreglerande.

DADI är en ERC20 token på Ethereumnätverket som används som betalmedel på dadi plattformen. Förutom detta så används DADI för inversterare och för att säkra nätverket.

DADI ICO hölls publikt i början av februari 2018 och samlade in över 29 miljoner dollar från investerare under två veckor.


Länkar

Så köper du dadi

Handelsplatser

Lär dig mer om dadi

dadi plattformen använder en mycket kostnadseffektiv beräkningskraft med s.k. ”fog computing”. Denna beräkningskraft organiseras av en decentraliserad autonom organisation (DAO) snarare än en centraliserad molnstruktur. DAO strukturen hos dadi eliminerar helt behovet av förskottsbetalningar, något som är branschstandard inom centraliserade molntjänster såsom de tre dominerande tjänsterna Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure och Google Cloud.

dadis plattform är webbaserad och tjänsterna är organiserade kring en mikroservice-arkitektur som tillhandahåller en rad intelligenta appar för att bygga digitala produkter. Varje digital produkt drivs av ett antal av dessa decentraliserade webbtjänster.

Dadi för företag

Företag har möjligheten att både tillhandahålla och köpa decentraliserade molntjänster på dadi-plattformen. Betalning sker i DADI i realtid när tjänster används. Tänk på det som en helt öppen handelsplats till att förse andra och använda andra molntjänster mot betalning. Alla företag som använder dadis webbplattform har dessutom möjligheten att själva bygga ut plattformen och kollektivt bestämma prispunkter

Dadi för privatpersoner

Privatpersoner kan självklart också använda plattformen för att köpa decentraliserade molntjänster från andra företag. Dessutom så öppnar dadi smart nog upp möjligheten för användare att hyra ut den beräkningskraft som de möjligtvis äger i form av konsumenthårdvara. Man kan alltså få betalt för att hyra ut sin pc till företag som erbjuder molntjänster på dadi.

White Paper

dadis white paper går bland annat in på detalj hur plattformen är uppbyggd, om teknologin bakom som möjliggör en effektiv decentralisering och hur betalningssystemet är designat. Dadis white paper är både sakligt, välskrivet och detaljerat.

Vår åsikt om dadi

Marknaden för molntjänster idag är enorm. En stor andel av dagens företag världen över använder på något sätt en molntjänst. dadi är det bästa och mest seriösa försöket som vi har sett hittills att ta decentralisera en plattform för molntjänster och tjänsterna i sig. Om belöning för att hyra ut beräkningskraft är tillräckligt stor så kan dadi locka till sig en stor användarbas av privatpersoner mycket snabbt.

DADI token är just nu helt ny på marknaden (Februari 2018) och visar upp en smart teknologi, reella applikationer och bra team. Om DADI kan visa upp en en radikal förbättring av existerande centraliserade molntjänster samtidigt som man visar stabilitet och bra möjligheter till skalning så kan DADI bli mycket stort. Potentialen för en kraftig tillväxt under en komprimerad tid finns där och en investering i detta projekt är därför lockande då avkastningen kan bli riktigt stor.

Videointroduktion

Denna video är en kort introduktion till plattformen och DADI från det officiella teamet bakom dadi. Videon är rätt säljig och i typisk amerikansk stil.

dadi forum

Comments (No)

Leave a Reply