Gas (GAS)

Vad är GAS?

GAS är en token på NEOs blockkedja och plattform. NEO plattformen omfattar 2 olika tokens – NEO och GAS. Dessa två tokens står för driften av nätverket. Både NEO och GAS är begränsade till 100 miljoner tokens vardera.

GAS används främst till betalningar av tjänster så som utfärdande av nya smarta kontrakt samt som betalning för transaktioner. NEO som token kan i motsats liknas en sorts decentraliserad aktie på NEO-marknaden och kan inte delas i mindre bitar. NEO-token innehavare får rösträtt i NEOs ekosystemet samt rätt till utdelning i form av just GAS tokens.

Läs om NEO här >>

Länkar

Så köper du GAS

Handelsplatser

Lär dig mer om GAS

100 miljoner NEO tokens

50 miljoner NEO tokens fördelades genom en ICO för vad som då hette AntShares. De återstående 50 miljoner tokens var fasta med en 1-årig spärrperiod som löpte ut den 16 oktober 2017.

Dessa låsta tokens hanterades av NEO Council (En grupp av projektets grundare) för att stödja utveckling och underhåll av ekosystemet. 10 miljoner av dessa tokens gavs ut till NEOs kärnutvecklare och medlemmar i NEO-rådet, ytterligare 10 miljoner användes för att stimulera utvecklingen av NEO, 15 miljoner tokens har behållits som en ”beredskap” och de återstående 15 miljoner investerades i blockkedje-ekosystem som stöder Neo.

GAS roll inom NEO

100 miljoner GAS tokens

GAS är NEOs alternativa token. Till skillnad från NEO så är GAS delbar. GAS genereras med en hastighet av 8 GAS per block i samband med blockkedjans utbyggnad. Produktionshastigheten reduceras med 1 token för varje 2 miljon block som genereras. Någon gång runt 2039 kommer GAS-cirkulationen att nå 100 miljoner och produktionen kommer då upphöra helt.

GAS ackumuleras också som avgifter till nätverket. Användare betalar i GAS för att distribuera och driva smarta kontrakt. Avgifterna står i proportion till de datorresurser som förbrukas av kontraktet. Dessa avgifter delas sedan ut till noder som belöning för deras arbete på nätverket.

GAS forum

Comments (No)

Leave a Reply