Santiment Network Token (SAN)

Vad är Santiment?

Santiment (SAN) är en ERC20-kompatibel token på Ethereum nätverket. Santiment säger att de vill driva fram utvecklingen av en decentraliserad ekonomi. I verkligheten handlar Santiment mer om ett marknadsverktyg för förutspåelse av kryptomarknaden. Santiment siktar på att dels kunna ta beslut om egen spekulation samt framförallt på att sälja informationen som detta verktyg genererar.

Santiment kommer fungera som en sorts informationshub där man aggregerar och samlar in marknadsdata och information, samt tar emot signaler från användarna angående marknadens potentiella framtida rörelse. På så sätt vill man ta fram vad man kallar för en sentimentvåg (eng. ”Sentiment Wave”) där marknadsrörelsen kan förutspås. Genom att mäta dessa signaler så är tanken att man ska kunna både själva göra ideala handelsbeslut för Santiments egna investeringar och samtidigt hjälpa andra.


Länkar

Så köper du Santiment

Handelsplatser

Lär dig mer om Santiment

Marknadsintelligens

Santiment arbetar med och är beroende av signaler och strömmar av data angående marknadens rörelser. Med dessa signaler kopplar man sedan på dedikerade algoritmer och en enkel form av artificiell intelligens för att börja bygga på möjliga sentimentvågor.

Efter utvärdering av föregående marknadsprognosers utfall tar Santiment vara på utgången och matar tillbaka detta till systemet. På så sätt skapas ett autonomnt och självlärande system, som lär sig och blir bättre på att förutspå marknaden över tid.

Nätverkets ekonomi

Santiment nätverket genererar intäkter på två sätt. För det första så tar man ut en sorts abonnemangsavgift från användare som vill komma åt intelligensen och prognoserna som systemet genererar. Valutan, Santiment Network Token (SAN), används som betalning på blockkedjan för att få tillgång till detta innehåll, datastömmar och prognoser. Den mest begärliga och exklusiva informationen handlas även på öppna auktioner där prognosen eller datat i fråga går till högstbjudande. Detta sätt att arbeta knyter SAN-tokenvärdet direkt till värdet av den data och information som Santiment producerar.

Varför Santiment?

Så varför skulle vi egentligen behöva Santiment? Det finns andra decentraliserade predikationsverktyg på marknaden, så som den populära Cindicator som använder sig av den stora folkmassans intelligens för att driva på predikations-AI.

Samtidigt råder en stor brist på tillit för informationskanalerna kring kryptovalutor och kryptomarknader idag. Det stora problemet är att det råder stor brist på högkvalitativ, verifierbar information. Sociala medier, YouTube och andra kanaler är mättade med oseriös propaganda för oseriösa kryptovalutor, tokens och ICOs. För någon som är ny inom kryptovärlden kan detta vara överväldigande och risken är stor att man missleds.

Kan en ny aktör på marknaden verkligen lyckas sälja information och övertyga användare om dess tillförlitlighet och kvalitet?

En känslodriven marknad

Handlarnas och allmänhetens känslor är en mycket viktig drivkraft på kryptomarknaden idag – hype så som FOMO och rädsla så som FUD dikterar ofta prisjusteringar och skapar samtidigt incitament för att manipulera både marknaden och informationsflödet.

Krypto-marknader kännetecknas också av deras illikviditet och en enorm volatilitet jämfört med traditionella marknader, så som aktiemarknaden. Detta gör det mycket lukrativt för större aktörer att manipulera marknaden till sin egna vinning. Tiofaldiga avkastningar på mindre än ett år har blivit allt vanligare de senaste åren. Men de vinsterna kommer på bekostnad av de som är nya och dåligt informerade.

Identifiera problemet

Problemet med informationens trovärdighet multipliceras med almänhetens incitament att manipulera marknadssynpunkter. Många ICOs lockar till sig en användarbas genom att erbjuda ersättning mot spridning av information i sociala kanaler. Denna typ av betald spridning förvirrar ytterligare och mättar kanalerna snabbt.

Samtidigt skrämmer FUD svaga händer att sälja lågt och FOMO hype att köpa högt – allt på bekostnad av nybörjarna. Denna dynamik öppnar tyvärr upp krypto-marknaden för bedragare av alla möjliga slag. Har Santiment bara en liten chans att påverka denna informationsmarknad och öppna upp en tillförlitlig kanal så kan de göra något stort för kryptovärlden, och specifikt då till de som är nya.

Vår åsikt

Även små mängder värdefull information kan vara nyckeln till stora vinster på kryptomarknader idag. För den ambitiöse nybörjaren och investeraren är det ett hårt och konstant arbete att hitta rätt information. Trots att det finns andra teknologier som driver på predikation av kryptomarknader med artificiell intelligens så är Santiment ensam med att erbjuda denna information till allmänheten. Vi tror att Santiments dataströmmar och marknadsinformation har potentialen till att bli en efterfrågad och het produkt.

Videointroduktion

Detta är en video från Santiments officiella kanaler och är tänkt som en enklare introdution för att ge djupare förståelse för vad Santiment är och hur den fungerar.

Santiment forum

Comments (No)

Leave a Reply