WePower (WPR)

Vad är WePower?

WePower är en distribuerad och decentraliserad plattform för handel av förnybar energi. Plattformen vill föra samman alla aktörer inom förnybar energi på sin öppna plattform. Tanken är att tillverkare, spekulanter, köpare och konsumenter alla kan handla och kommunicera med varandra till låga avgifter.

Plattformen använder sig flitigt av Ethereums infrastruktur och smarta kontrakt för att hålla kostnader nere, säkerheten uppe och tillförlitligheten hög. Med smarta kontraktens öppenhet och genomskinlighet så löser man några av de största problemen inom handel av förnybar energi idag – bristen på tillit och öppenhet. Du kan se en prototyp av plattformen här (kräver metamask) >> http://platform.wepower.network/.

WPR är den inhemska valutan på plattformen och en ERC20 kompatibel token. WPR används för att investera i projektet i sig, samt för betalningar av transaktioner, köp och all annan typ av handel på plattformen. WPR kan även användas som betalmedel för energin som handlas på plattformen.


Länkar

Så köper du WePower

Handelsplatser

Lär dig mer om WePower

Whitepaper

Ett ganska kort whitepaper som fokuserar på att presentera teamet, marknaden för förnybar energi samt omständigheterna som triggat plattformens födelse. Alltså ett mycket icke-tekniskt whitepaper som är typiskt för ett projekt som fokuserar mer på att bygga en plattform ovanpå blockkedjan än på att revolutionera den underliggande teknologin.

WePower AMA

WePower teamet har under sin livstid alltid varit mycket öppna med allmänheten. Bland annat ställer man upp på fråge-sessioner (eng. ”AMA, Ask Me Anything”) där man låter allmänheten ställa frågor. Sessionerna hostas sedan på deras officiella YouTube kanal. Sessionerna ger en unik inblick i deras utvecklingsprocess, deras mål och visioner. Vi har samlat alla sessioner här nedan och rekommenderar kanske framförallt den första sessionen som en introduktion där man svarar på ganska grundläggande frågor kring plattformen.

WePower forum

Comments (No)

Leave a Reply