Dash (DASH)

Vad är Dash?

Dash är en renodlad kryptovaluta och blockkedja för betalningar. Dash fokuserar mycket på anonymitet, hastighet och säkerhet. Dash kan användas redan idag för att göra omedelbara, privata betalningar online eller i butik. Dash har en mycket säker open source plattform som används av tusentals användare dagligen för att göra betalingar, främst till e-handelsbutiker.

Dash fokuserar mycket på anonymitet och privat handel och är på så sätt ganska lik kryptovalutan Monero, som kanske är ännu mer fokuserad på just dessa två aspekter. Den stora skillnaden mellan Monero och Dash är dock hastigheten av en betalning. På Dash kan en överföring eller betalning bekräftas och genomföras nästan ommedelbart, ner till under 1 sekund i vissa fall. Detta gör Dash mycket väl lämpad för små till medelstora betalningar, där hastighet är av värde, men säkerhet ändå väger tyngst.

Länkar

Så köper du Dash

Handelsplatser

Lär dig mer om Dash

Avgifterna på Dash nätverket är relativt små idag. Det blir intressant att se hur Dash lyckas skala upp i framtiden, och framförallt om avgifterna kan hållas fortsatt låga när Dash användarantal ökar över tid. Även transaktionstiden, som idag är mycket snabb skulle kunna förvärras om nätverket belastas hårdare.

Masternoder

Dash blockkedja är designat som ett 100% incitiverat peer-to-peer-nätverk. Vanliga noder belönas precis som på en vanlig blockkedja för att säkra den. Dash lägger utöver vanliga node till så kallade masternoder som belönas för att validera, lagra och serva blockkedjan till de mindre noderna. Masternoderna representeras på ett helt eget lager av nätverksservrar som arbetar i kluster för att tillhandahålla en rad decentraliserade tjänster på Dashnätverket. Inom dessa tjänster ingår helt unika fördelar så som omedelbara transaktioner, integritet och styrning. Med dessa Masternoder så kan Dash säkra en extremt hög tillgänglighet och nästintill garantera tjänsternas tillgång.

Utveckling och konsensus

I Dash har alla noder och användare en röst och förmågan att föreslå projekt direkt till nätverket. Användare skickar helt enkelt förslag till Dash nätverket för granskning som sedan alla Masternoder har rätt att rösta på. Detta betyder att Dash har en konstant egen tillväxt och adoption, konsensus garanteras långsiktigt, och alla är tilsammans ansvariga för nätverkets utveckling.

Videon nedanför förklarar Dash på ett extremt enkelt, nerskalat och Amerikanskt sätt med infografer och animation.

Dash forum

Comments (No)

Leave a Reply