IOTA (MIOTA)

Vad är IOTA?

IOTA är en distribuerad blockkedja och ledgerplattform. IOTA är unikt anpassad för IoT (Internet-of-Things) och bygger på en teknologi som möjliggör kostnadsfria transaktioner, Tangle. IOTA använder Tangle istället för en mer traditionell blockkedja. Fördelarna av den DAG baserade Tangle för IoT är många och imponerande. IOTA möjliggör även nya business-2-business modeller genom att göra varje teknisk resurs till en tjänst som kan leasas och handlas på en öppen marknad i realtid, helt utan avgifter.

MIOTA är kryptovalutan på IOTA plattformen. MIOTA och IOTA är baserade på en riktad acyklisk grafteknik som de kallar för Tangle. IOTA grundades 2015 av David Sønstebø, Sergey Ivancheglo, Dominik Schiener och Serguei Popov.

Tangle spelar en mycket central roll i IOTAs underliggande teknologi. Tangle kan utföra transaktioner till absolut 0 avgift så att enheterna på plattformen kan handla stora mängder transaktioner utan att taxeras för hårt. Det centrala i Tangle är just denna noll-transaktions filisofi som av många ses som lätt revolutionerande.

Tangle gör det för första gången möjligt att överföra värde på blockkedjan helt utan några avgifter. Ledgern hos Tangle är blocklös, distribuerad, enkelt skalbar och lätt. I motsats till många andra blockkedjor idag så är konsensus på IOTA inte bortkopplad utan istället en inbyggd del av systemet, vilket ger ett decentraliserat och självreglerande peer-to-peer-nätverk.

Länkar

Så köper du IOTA

Handelsplatser

Lär dig mer om IOTA

Mikrotransaktioner

Tack vare att transaktioner inte kostar något att utföra på IOTA så möjliggörs mikrotransaktioner på blockkedjan vilket i sin tur ger utvecklare en helt ny uppsättning verktyg för sina applikationer. Vi ser goda möjligheter till en mängd applikationer som kan dra nytta av distribuerade microtransaktioner, bland annat inom IoT, mobilappar och webbpublicering. Faktum är att microtransaktioner kan göra att IOTA lyckas locka till sig företag och utvecklare som annars inte skulle sökt sig till distribuerad teknologi och blockkedjan.

Dataöverföring

Kärnfunktionen hos IOTA är alltså förmågan att överföra data via Tangle helt utan avgift. IOTA ger en utvecklare flera sätt att göra detta på. Framför allt tillhandahålls alternativ för dataöverföring som gör det det möjligt att skapa 100% säkra och autentiserade kommunikationskanaler mellan enheter. All data som överförs via dessa kanaler på IOTA är fullständigt autentiserad inom sin kanal och manipulationssäker. I teorin blir dessa överföringar per definition extremt säkra och gör att attacker utifrån är helt omöjliga.

MAM

MAsked Messaging (MAM) är ännu en viktig och banbbrytande teknologi som ingår i den distribuerade IOTA plattformen. MAM noder är de noder som möjliggör utbyte och transaktioner av data via Tangle. Via MAM noderna förblir all data som överförs fullständigt autentiserad och krypterad. Det betyder att enheter kan överföra värdefulla och känsliga data med kvantbeständig säkerhet genom Tangle. MAM gör det möjligt att enkelt dela data med flera parter med en typ av broadcasting på blockkejan, likt en radio broadcast så kan flera parter kan helt enkelt ställa in frekvensen och få sändningsdata.

Tjänster

IOTA plattformen är anpassad och fokuserad på att tillhandahålla tjänster till IoT. Filosofin är någonstans i grunden att allt med ett chip ska kunna styras, användas och hyras i realtid. De flesta av våra prylar och saker som vi äger idag förblir orörda från utomstående signaler. Genom IOTA är det möjligt att många av dessa saker så som vitvaror, verktyg, prylar, lampor, klocker m.m. kan hyras ut i realtid och användas av vem som helst. Detsamma gäller tjänster och resurser så som datalagring, beräkningskraft, WiFi-bandbredd och så vidare, allt skulle kunna hyras ut eller leasas i realtid med IOTA plattformen.

Konkurrenter

IOTA är inte den enda decentraliserade plattformen som har siktet inställt på applikationer inom IoT. Vi gillar uppstickaren från kina, IoT Chain (ITC). Som second-mover efter IOTA så är ITC lite efter i sin utveckling, men har samtidigt en starkare kodbas och ännu bättre teknologi än IOTA i grunden. Läs vår artikel om ITC här >>.

Tangle

Ett utsnitt av en visualisering av den aktiva Tangle arkitekturen på IOTA plattformen.

I allmänhet fungerar en en Tangle- eller DAG-baserad kryptovaluta på följande sätt: Istället för den globala blockkedjan finns det en DAG arkitektur. Denna arkitektur har för IOTA fått namnet Tangle. Transaktionerna som utfärdas av noderna i Tangle är själva byggstenarna och utgör arkitekturen i Tangle diagrammet. Dessa utgör även ledgern för lagring av transaktioner och data.

Diagram över DAG arkitekturen.

Ett enkelt diagram som illustererar DAGs struktur.
DAG Directed Acyclic Graph. Ett DAG-nätverk är ett neuralt nätverk för djupt lärande (deep learning) som har sina lager arrangerade som en riktad acyklisk graf. DAG-nätverk kan även ha en mer komplex arkitektur där lager kan ha inmatningar från eller utgångar till flera andra lager. Ett DAG nätverks objekt har i sin tur ett enda ingångslager och ett enda utmatningslager. IOTAs val att basera decentralisering på DAG förbättrar avsevärt prestandan för små transaktioner inom nätveket.

Utkanterna i Tangle diagrammet, alltså Tangles gränser erhålls på följande sätt: När en ny transaktion anländer måste den själv alltid godkänna två tidigare transaktioner. Dessa godkännanden representeras av riktade kanter på nätverkets diagram. Om det inte finns en riktad kant mellan transaktion A och transaktion B, men det finns minst två riktade vägar från A till B, så säger Tangle att A indirekt godkänner B.

Transaktioner

Det finns också en ursprunglig transaktion som kallas ”genesis transaction”, som är godkänd antingen direkt eller indirekt av alla andra transaktioner. Genesis beskrivs på följande sätt: I början av Tangle fanns det en enkild adress som innehöll alla MIOTA tokens. Genesis-transaktionen skickade dessa tokens till flera andra adresser. Vi kan säga att alla MIOTA tokens skapades i genesis-transaktionen. Inga tokens kommer att skapas i framtiden och det kommer inte att finnas någon brytning av tokens i den meningen att de som bryter får monetära belöningar.

Bekräfta transaktioner

Huvudidén med Tangle kan kanske enklast beskrivas med hur noderna utfärdar transaktioner. För att utfärda en transaktion måste noderna först arbeta för att godkänna andra transaktioner. Därför bidrar användare som utfärdar en transaktion till nätets säkerhet. Det anses att noderna är korrekta om de godkända transaktionerna inte är motstridiga. Om en nod visar en transaktion som inte stämmer med Tangles övriga historik, kommer noden inte att godkänna den motstridiga transaktionen direkt eller indirekt.

Detta är det enklaste tillvägagångssättet som DAG nätverket fungerar på. Man kan också studera liknande system där transaktioner måste godkänna andra transaktioner för en generell k ≥ 2 eller ha en helt annan uppsättning regler. Om en nod utfärdar en ny transaktion som godkänner motstridiga transaktioner riskerar det att andra noder inte godkänner sin nya transaktion, vilket kommer att falla i glömska.

Transaktionsregler

Eftersom en transaktion får ytterligare godkännanden efter att den utfärdats så accepteras den av systemet med ännu högre förtroende. Det är med andra ord mycket svårt att få systemet att acceptera en inkorrekt transaktion. Det är viktigt att observera att IOTA inte ställer några specifika regler för att välja vilka transaktioner en nod godkänner. I stället hävdar IOTA och Tangle att om ett stort antal noder följer en regel, så är det rekommenderat för en ny nod att hålla sig till samma regel.

Utfärdande

IOTA som är anpassat till applikationer inom IoT, gör antagandet att alla noder har specialiserad hårdvara för ändamålet. För att utfärda en transaktion gör en nod följande tre saker:

  • Noden väljer två andra transaktioner för att godkänna enligt en algoritm. I allmänhet får och kan dessa två transaktioner sammanfalla med varandra.
  • Noden kontrollerar om de två transaktionerna inte är motstridiga. Om de är motstridiga så godkänns inte transaktionen.
  • För en nod att utfärda en giltig transaktion måste noden lösa ett kryptografiskt pussel som liknar krypteringen i Bitcoin blockkedjan. Detta uppnås genom att finna en nonce sådan att hashen av den nonce ihopslagen med data från den godkända transaktionen har en viss form.

Motivation

Noder måste alltid motiveras, och om de inte motiveras av en monetär belöning så kan man ju undra varför de skulle jobba på IOTA och Tangle. Varje nod beräknar viss statistik, varav en är hur många nya transaktioner som tas emot från en granne. Om en viss nod är ”för lat” kommer den att släppas av sina grannar. Även om en nod inte utfärdar transaktioner och därmed inte har något direkt incitament att dela med sig av nya transaktioner som godkänner sin egen transaktion, har det fortfarande incitament att delta.

Tangle nätverket

Diagram över Tangles DAG arkitektur.

IOTAs Tangle nätverk av underträd är asynkront. Noder ser alltså därför inte nödvändigtvis samma sorts transaktioner. Tangle kan således också innehålla motstridiga transaktioner under samma tidpunkt. Noderna behöver inte uppnå enighet om vilka giltiga transaktioner som har rätt att vara i huvudträdet, vilket innebär att alla kan vara i Tangle samtidigt. I det fall där det finns motstridiga transaktioner måste noderna bestämma vilka transaktioner som ska lämnas och vilka som ska accepteras.

Huvudregeln som noderna använder för att bestämma mellan två motstridiga transaktioner är följande: En nod kör igenom en algoritm många gånger och ser vilken av de två transaktioner som är mer sannolikt att indirekt godkännas av det valda algoritmen. Till exempel, om en transaktion valdes 97 gånger under 100 körningar av algoritmen, så säger Tangle att den är bekräftad med 97% förtroende.

DAG aktörer

Det bör noteras att IOTA inte var först och inte är ensamma med idén om att använda DAG för kryptovalutor istället för en traditionell blockkedja. https://eprint.iacr.org/2013/881.pdf introducerade tidigt GHOST-protokollet, som föreslog en ändring av Bitcoin-protokollet genom att göra huvudboken ett träd istället för en blockkedja. De visade att en sådan modifiering skulle minska bekräftelsestider och förbättrar nätets övergripande säkerhet. Flera författare har tagit fram egna DAG-baserade modeller för kryptovaluta. IOTA/Tangle modellen skiljer sig dock från alla dessa på följande sätt: Tangle anväder sig av enskilda transaktioner istället för block. Noderna inom IOTA tävlar alltså inte om transaktionsavgifter.

Även IOTAS kinesiska motpart för decentraliserade IoT applikationer IoT Chain använder sig av en DAG baserad modell istället för en traditionell blockkedja. Detta bekräftar ytterligare att DAG modellen är ett utmärkt val för Tangle och för IOTA och dess fokus på världen av mikrotransaktioner och IoT.

IOTA forum

Comments (No)

Leave a Reply