NEM (XEM)

Vad är NEM?

NEM är en plattform och blockkedja som lanserades våren 2015. NEM fokuserar på ”Smart Assets”, ett sätt att klassifiera och strukturera information på blockkedjan. Det är en bred plattform som öppnar upp stora möjligheter för existerande företag och organisationer att på ett enkelt sätt implementera blockkedjan i sin nuvarande organisation.

NEM är skriven i Java i sin usprungsform, men en ny C++ version är på gång. NEM använder sig av en intressant Proof-of-Importance algoritm som kan bli avgörande för dess framtid.


Länkar

Så köper du NEM

Handelsplatser

Lär dig mer om NEM

Smart Assets

0x protokollets logotyp.NEMs Smart Asset-system gör det möjligt för företag att bygga applikationer i en mängd olika användningsområden. Genom att använda NEMs inbyggda funktioner för att definiera Smart Assets och ansluta dem, kan man representera nästan vilket system av affärstransaktioner som helst i blockchain med minimal utveckling.

NEMs mjukvara används redan i en annan kommersiell blockkedja: Mijin, som testas av finansinstitut och privata företag i Japan och internationellt.

Proof of Importance

Proof of Importance (PoI) är en algoritm som används i NEM för att bekräfta transaktioner. Det är alltså en viktad algoritm där varje NEM-användares betydelse bestäms av hur många mynt de har och hur många transaktioner som görs till och från plånboken. PoI använder nätverkscentralitetsmåttet NCDawareRank samt ett antal andra relevanta signaler för att uppnå enighet.

Till skillnad från Proof of Stake så behöver en person alltså inte nödvändigtvis äga ett stort antal mynt för att hålla i en nod, utan NEM-transaktioner och förtroende är minst lika viktiga faktorer. Detta är utformat för att uppmuntra användare av NEM att inte bara hålla XEM utan även aktivt utföra transaktioner.

För att vara berättigad att komma in i ”importance” beräkningar så måste ett konto ha minst 10 000 XEM. Alla konton som äger mer än 10 000 inhemska XEM har ett poängvärde som börjar på 0. Utifrån detta nollvärde justeras sedan importance värdet utifrån de förutbestämda faktorerna.

Vår åsikt

Vi gillar NEMS banbrytande teknologi och potential till skalbarhet. Med Smart Assets så låter man inte blockkedjan diktera användningsområden utan lämnar det upp till de individuella utvecklarna. Det är alltså en teknologi som har få gränser, kan implementeras enkelt och skalas upp väldigt väl.

NEM har även ett mycket välmeriterat team och ett par år på nacken nu sedan det lanserats. Man har redan hittat viktiga samarbetspartners och visat på verkliga, väl fungerande applikationer. NEMs tillväxt kommer hänga på hur snabbt och väl man lyckas locka till sig företag och utvecklare. Potentialen finns där, nu måste teamet bara förverkliga den.

NEM forum

Comments (No)

Leave a Reply