Nano (RaiBlocks) (XRB)

Vad är RaiBlocks?

RaiBlocks (Nano) är en decentraliserad plattform och blockkedja som är designad för ommedelbara, avgiftsfria och högst skalbara transaktioner. 31 Januari 2018 så bytte RaiBlocks namn till Nano, ett rebrand som man hoppas ska kunna hjälpa öka intresset för plattformen på bred front.

Då transaktionerna på Nano är avgiftsfria hoppas man kunna attrahera applikationer inom mikrotransaktioner och mikrobetalningar för både företag och privatpersoner. Fokus ligger dock på en användning av Nano som betalmedel och valuta för privatpersoner.


Länkar

Så köper du RaiBlocks

Handelsplatser


Nano forum

Comments (No)

Leave a Reply